Privacyverklaring

AVG

Vanaf 25 mei 2018 wordt de nieuwe Europese verordening ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming ( AVG ) gehandhaafd, waar alle organisaties, stichtingen en verenigingen aan moeten voldoen. Popkoor Given heeft een privacybeleid opgesteld die er zorg voor draagt dat de verwerking van de persoonlijke informatie die haar wordt verschaft in overeenstemming is met de verwerkingsregels van deze Europese verordening. Het privacybeleid van popkoor Given is van toepassing op de diensten van popkoor Given. Popkoor Given is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere sites en bronnen.

Contactgegevens

Popkoor Given
De Blencken 187
3181 AS Rozenburg
secretariaat@popkoorgiven.nl
(Kamer van Koophandel onder nummer: 52355209)

Doel Popkoor Given

Popkoor Given is een vereniging waar leden bijeenkomen om in verenigingsverband met elkaar te zingen. Het hoofddoel van Vereniging Popkoor Given is: ‘Het maken en ten gehore brengen van de aangeleerde muziek door middel van het geven van uitvoeringen op het gebied van popmuziek’.

Website

De website van popkoor Given is vrij te bezoeken zonder dat u verzocht wordt mee te delen wie u bent. Er worden geen tracking-cookies geplaatst zonder dat u daarvoor expliciet toestemming hebt gegeven. U kunt op elk moment uw cookie-instellingen wijzigen. In dit scherm staat ook aangegeven voor welk doeleinden cookies worden geplaatst en wat de levensduur van deze cookies is.

Als men naar aanleiding van de website van popkoor Given contact wil kan dat via een mailbericht naar secretariaat@popkoorgiven.nl. De aan ons verschafte persoonlijke informatie wordt vertrouwelijk behandeld.

Koorlid

De leden van het koor geven de benodigde persoonsgegevens  aan de secretaris van popkoor Given. Deze gegevens zijn nodig om het doel van popkoor Given ten uitvoer te kunnen brengen, om informatie te delen omtrent koorzaken en om het koor te kunnen exposeren. Deze gegevens zijn ter inzage voor de bestuursleden. Deze gegevens worden niet gedeeld met derden. Als het nodig mocht zijn om deze gegevens toch te delen met derden worden de leden daarvan op de hoogte gesteld en wordt er gewerkt met een verwerkingsoverkomst

Rechten van de websitebezoeker

Websitebezoekers hebben recht om de persoonlijke informatie die zij per mailbericht aan popkoor Given hebben gegeven in te zien en te laten verwijderen.
Popkoor Given behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring.